Актуелно доступни тестови.

IQ тест урођене интелигенције.
2D слике....

Тест обухвата задатке за утврђивање Ваших способности логичког размишљања у области геометријских фигура и симбола – у овом тесту ћете решавати задатке везане за геометријско сабирање и одузимање, деформације, ротирање објеката… Сличне задатке решавају ученици и студенти на пријемним испитима, психотестовима и разним конкурсима за избор кандидата за разне радне позиције. Способности везане за односе међу геометријским симболима спадају међу оне области људских способности које се могу до одређене мере побољшати вежбањем, међутим, социјална средина и старост испитиване особе немају знатног утицаја на те способности.

Покрени тест.

Нумеричка интелигенција.
Бројеви....

Помоћу нумеричких тестова интелигенције утврђује се способност вршења математичких операција и општа способност математичког мишљења. Циљ ових тестова је вежбање/утврђивање способности сабирања, одузимања, множења, израчунавања корена, способност извођења математичких операција с низовима бројева… Сличне задатке решавају ученици и студенти на пријемним испитима, психотестовима и разним конкурсима за избор кандидата за разне радне позиције. Нумеричка интелигенција спада међу оне области људских способности на које може утецати образовање, социјална средина и старост испитиване особе.

Покрени тест.