FAQ -Најчешће постављена питања.

 • Шта је, заправо, интелигенција?
  Интелигенција је интелектуална способност решавања новонасталих или тешких ситуација; способност учења кроз искуство; способност прилагођавања условима; способност исправног идентификоквања релевантног односа међу разним појмовима и чињеницама помоћу којих решавамо нове проблеме и помоћу којих се оријентишемо у новим ситуацијама. То је, вероватно, најважнија а сигурно највише дискутована од свих способности које разликује данашња психологија. Интелигенција је изражена помоћу кокефицијента интелигенције, дакле IQ.
 • Што је интелигенцијски коефицијент (IQ)?
  Интелигенцијски коефицијент (IQ) је број који изражава интелигенцију човека у односу на интелигенцију осталих чланова популације.
 • Какав је просечан IQ?
  Просечним IQ сматра се IQ у распону од 90–110 у који спада око 50% популације.
 • Какви су степени интелигенције?
  1. над 140 Интелигенција генија - апсолутни предуслови за креативну делатност, одређује смер развоја спознаје (0,2 %)
  2. до 140 Изванредна, супериорна интелигенција - изванредни предуслови за креативну делатност, одлични менаџери или стручњаци (2,8 %)
  3. до 130 Изразито натпросечна интелигенција - лако дипломира на факултету, може постићи одличне резултате у области креативне делатности и менаџмента (6%)
  4. до 120 Натпросечна интелигенција - може дипломирати на факултету, ако је упоран може наћи изванредан посао (12%)
  5. до 110 Изванредно просечна интелигенција - факултет апсолвира само с проблемима. ако је доследан и упоран, може постићи друштвени положај као особе из претходне категорије (25%)
  6. до 100 Просечна интелигенција - способан је положити матурни испит, у пословној области може постићи средњу позицију (25%)
  7. до 90 Слабо исподпросечна интелигенција - способан је апсолвирати основну школу и постизати добре резултате у подручју мануелних вештина (10%)
  8. до 80 Нижи степен слабоумности - с проблемима апсолвира основну школу, успешан у специјалној школи (10%)
  9. до 70 Дебилност, слабоумност - под добрим вођством може свладати и апсолвирати специјалну школу (6,8 %)
  10. до 50 Имбецилност, средњи ступањ слабоумности - не може бити васпитан, међутим, способан је савладати навике самопослуживања (2%)
  11. до 20 Идиоција, тешка слабоумност - не може се образовати нити васпитати (0,2 %)
 • Зашто је овај IQ Тест бољи од других IQ тестова?
  Зато што може, захваљујући великом броју тестираних људи, мерити IQ пуно тачније у односу на остале IQ тестове.